ประวัติประเพณีออกหว่า
กำหนดการจัดงาน
แผนผังการจัดงาน
กิจกรรมในงาน
ลานวัฒนธรรม
องค์ประกอบของประเพณี
ตุงจ่อง
ต่อมก๊อม
สวยดอก
ต้นกล้วย
ต้นอ้อย
ไม้เกี๊ยะ
โคมไฟ
ต้นผึ้ง
หมากเบ็ง
ต้นเงิน
ธูปเทียน
ราชวัตร
ซุ้มราชวัตร
การตักบาตร
ศิลปวัฒนธรรม
รำนก(กินนรี)
รำกิ่งกะหล่า
 
  ธิดาออกหว่า    
    ใบสมัครและหลักเกณฑ์ ปี 58
 

ธิดา ออกหว่า

ธิดาออกหว่า เป็นการประกวดหญิงสาวที่แต่งกายในชุดไทยใหญ่ มีความสวยงาม ตามแบบสาวไต จะแต่งกายด้วยชุดไต ปักลายสวยงาม ซึ่งชุดไต หรือเป็นชุดประจำเผ่าของจังหวัด แม่ฮ่องสอน ที่ในประเพณีออกหว่า นิยมแต่งกายในชุดไตนี้

และธิดาออกหว่า ยังเป็นผู้รณรงค์ให้เยาวชน หันมาแต่งกาย ในชุดไต เพราะสวยงามและเข้ากับบรรยากาศประเพณีออกหว่า

รายละเอียดการสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ใบสมัครและหลักเกณฑ์